Akupunktur -3e natten mot utslag.

Akupunktur är sedan många år ett nödvändigt och naturligt val. Akupunktur ger mig hög livskvalit och har hjälpt mig sedan många år. Utan akupunktur kan jag inte leva. Jag känner att jag helt enkelt inte kan vara utan det. Jag håller mig frisk och välmående. Tursamt nog upptäckte jag akupunktur för många år sedan och jag kommer aldrig överge det.

Jag började få utslag på underbenen. Under den senaste tiden har det varit många beslut fram och tillbaka och kroppen kan ha upplevt det stressat.

Utslagen växte snabbt till sig och blev tjocka. När jag till sist tog tid för mig själv. Sund kost äter jag regelbundet men som nämnt ovan spelar andra faktorer in! Då jag är mån om att häva de snabbt växande utslagen akupunkterar jag.

Redan efter 2 dagen mår mina ben bättre! Och efter 3 dagen förväntar jag mig nu att utslagen snart ska försvinna.