Balans

En kropp känner, din kropp och din själ är i relation till varandra. När relationen kommer ur balans har du inte längre ett välbefinnande, du är ur balans. För att komma i balans måste din kropp och själv koordinera samspelt. ???