Behöver vi rena våra vatten.

På väg till ett möte idag och framför mig ser jag en naturbild långt ifrån vacker. En ensam svan simmar i ett s