Ett djurs rätt – arbeta aktivt för djurs rättigheter

Jag älskar djur och mina föräldrar har en hund som heter Happie. Jag älskar Happie och jag tycker väldigt mycket om djur. Därför tycker är jag mån om att stärka djurs rättigheter i världen.

Djur ska behandlas med

  • respekt
  • varsamt
  • kärleksfullt

Den som brukar våld mot djur och agerar nedvärderande mot djur ska straffas enligt lag. Lagar i olika länder är olika utvecklade därför bör vi arbeta aktivt för att stärka djurs rättigheter internationellt. Djur har känslor, känner smärta och rädsla. Därför ska alla som vårdar ett djur vårda det med ömhet och närhet.