Internationella kvinnodagen

Kvinnans rättigheter borde vara lika självklar som mannens. Hon föder liv och hon ger barnet sin trygghet och när det tills dess hen växt upp och själv kan klara sig. Det är kvinnans lilla kropp som under århundraden gjort henne mindre betydelsefull. Men idag 2019 är behovet av muskler inte lika stort och det som var litet är idag större. Ja till och med har många kvinnor växt om de män som vi ansåg vara stora förr! Det gör att kvinnan längre inte är svag och de facto att många tjänster idag är kontorsfönster gör henne lika stark som mannen. Därför är det också på tiden att kräva att kvinnolönerna ska likställas männen likväl som antalet positioner mot karriärstoppen ska kunna positioneras av de bägge könen.

Kvinnorkan- jag sitter själv med i styrelse för andra gången och driver mitt egna bolag. Det faktum att man försöker och gör det bästa av det är vägen mot de mål vi ska nå.

Jag har under år 2018 arbetat för att förbättra situationen för kvinnor. Genom att skapa olika manus, texter och sånger för att bearbeta olika frågeställningar om kvinnans position.