Kvinnors Hälsa

Sång och poesi får mig att känna lycka.

Välmående och lycka är kärnan till vår hälsa. Glädje, hoppfullhet, motivation kan göra att vi överlever det mesta.

Vad får dig att känna lycka? Vad får dig att skratta och le? Vad får dig att känna ett välbefinnande? För mig har hälsa alltid varit ett stort intresse sedan ungdomen. Men också har sång och poesi blivit något som jag vänt mig till för att känna glädje.