Långa vårdköer gör att inte patienter får vård i tid