Lever

Active Liver Leverfunktion

Jag använder själv produkter som Active Liver för att stötta leverfunktionen. Jag äter väldigt sunt och dricker lite alkohol.

Ett mindre tryck på levern håller den renare. Leverns uppgift är avgifta kroppen men det kan uppstå för mycket belastning, alltså ett högt tryck mot levern orsakat av tex alkohol då kan levern ha svårt att orka med att avgifta i samma tempo. En lever mår bäst av ett sunt leverne.