P-ring

Jag har sedan många år lidit av endometrios. Det är mycket smärtsamt och vanligt bland kvinnor.

Jag hade turen när jag blev väldigt sjuk i kraftiga blödningar att få komma till Gyn snabbt.

Det var obehagligt att inte veta vad blödningarna berodde på men tryggt att få en bra kvinnlig läkare, en av de bästa jag haft.

Som medicinering mot blädningarna fick jag en P-ring. Det har fungerat oerhört bra, blödningarna och smärtorna har slutat.