Rätten till hälsa, rätten till upprättelse och mänskliga rättigheter