Rehabkoordinator

Minska din stress och få mer balans i ditt inre

Stress är en faktor som ständigt ställer till problem i mitt liv. Den förorsakas och grundas oftast i att myndigheterna och de instanser där jag vårdats har haft ett trött och slappt arbetssätt. Nu under 2017-2018 har det varit ett väldigt utmanande år att få till allting och att samtidigt jobba på, svara på deras brev, förklara för dem muntligt och sedan också skriftligt. När deras beslut fortfarande förblir negativa så har det skapat en stor ekonomisk stress och det i sin tur har stressat mig mentalt.

Jag har känt nedstämdhet och uppgivenhet. Men nu har jag fått stöttning och hjälp. Jag är i början på en ny process som förhoppningsvis kan leda till att jag får mer förståelse från myndigheterna. De ska vara där med syfte att stötta människor inte tvärtom. Systemet bygger på att man demokratiskt har byggt upp myndigheterna för att hjälpa medborgaren inte tvärtom. Det är viktigt att myndigheterna inte kväver medborgaren utan verkar för ett bättre samhälle. Idag tycks det vara stor förvirring i ledarskapet och vilka mål man vill leda

Minska din stress med en Rehabkoordinator

Jag ska få en rehabkoordinator. Jag visste inte ens at det fanns och det borde jag haft för länge sedan. Jag tycker att det låter väldigt bra. Någon annan får ett jobb och jag får mer tid åt mitt jobb. Ett bra sätt att öka effektiviteten samtidigt som jag faktiskt får mer balans i mitt liv. Jag kommer att få mindre stress och mer tid att komma i form, mer lugn i mitt inre och jag kan känna mig mer fokuserad och koncentrera mig på vad jag egentligen ska arbeta med. Därför vill jag berätta om rehabkoordinatorerna så att fler blir uppmärksamma på att rehabkoordinering finns.