Självmord -visa att du bryr dig


Folkhälsoinstitutets mörka siffror från 2017 visar att 1182 personer över 15 år tog sitt liv i Sverige. Färska siffror om befolkningsantalet visar att i Sverige bor 10 230 185. År 2017 visar att av 100 000 personer så tar 14 stycken livet av sig. I jämförelse med 100 000 så är inte 14 stycken mycket i enheter men mätt i ett mjukt värde så är 14 stycken människoliv oerhört mycket värt. Därför är självmord ett oerhört stort problem ur ett hälsoperspektiv. Att välja ta sitt eget liv är det svåraste beslutet en människa kan ta. Därför är det mycket intressant att studera varför vi inte lyckas att förhindra självmord. Ställer vi inte tillräckligt mycket frågor eller pratar tillräckligt mycket om självmord som ett stort hälsoproblem? Hur kommer det sig att vården missar att fånga upp självmordsbenägna eller gör man ens det. Det är ju svårt att passa någon 24h om dygnet men visst går det.

Det finns många aspekter av självmord. Vad är orsaken till depression? Det kan vara ett hälsoproblem eller en påverkande miljöfaktor som personen självmordsbenägen. Patienten kan ha förlorat sitt arbete på grund av nedskärningar, nedläggningar eller omstrukturering.

En person kan också få depression av mobbing. Personen kan uppleva sig kränkt, illa behandlad ledsen och nedstämd och det kan vara orsaken till varför man vill ta sitt liv.

Personen kan drabbas av trauman. Många familjer går skilda vägar. Det kan vara en orsak till att man blir ledsen och nedstämd att familjen splittras. Den stora kärleken som man en gång valde att dela sitt liv med, skaffa bostad, ta beslut om att bli sambos, gifta sig med, skaffa barn väljer att lämna en. Då är det naturligt att man kan uppleva att livet kan rasa samman. Var finns tryggheten, vad finns allt det kvar som jag ska orka leva för? Vad har mitt liv nu för mening? Det kan vara svårt att tänka om när man är så ledsen att det en gång kommer att bli bra. Att smärtan och saknaden kan lägga sig. Det kan ta tid, mycket lång tid att reparera sig från svåra trauman och det kan vara enormt svårt att lämna det man älskade allra mest.

Man kan också drabbas av förlust. Tyvärr drabbas nära anhöriga av olyckor, skador och sjukdomar som ställer stora krav på den som är anhörig. Detta är också en stor sorg för människor. Det är svårt näst intill omöjligt att beskriva smärtan hos en person som förlorat sitt barn. Hur går man vidare från det? Hur kan man inte känna en saknad i varje andetag eller varje minut som går. Hur ska man orka leva vidare från en sådan förlust? Och hur ska man som behandlade doktor eller vårdpersonal förstå en person som drabbats av en stor sorg som denna. Hur kan man be personen att orka vidare. Det är därför inte så lätt för vården att fånga upp smärtan som patienten bär på.

Jag upplever ändå att vården är duktig på att ställa frågan ” har du någon gång funderat på att ta ditt eget liv?” Jag har fått den frågan ställd till mig som patient flera gånger även om jag inte varit i närheten av dessa symtom där jag sökt hjälp för magproblem eller andra åkommor. Men svaret kanske ligger närmre i att det blir en fråga och att uppföljning och förståelse är mycket svårt att hantera till fullo. Man ska inte döma eller skuldbelägga, en självmordsbenägen patient är svår att behandla och kan vara svår att läsa av. Vi har alla olika behov för att uttrycka oss med känslor. Somliga säger klart och tydligt medan andra patienter kan utrycka sig mindre starkt men inombords känna smärta, sorg och nedstämdhet väldigt kraftigt.

Så hur kan man då förhindra att dessa 1182 personer inte tar sitt liv? Hur kan vi få ner dödstalen? Vi bygger mycket säkrare vägar för att minska vägtrafikskador borde vi inte då också kunna lyckas lika bra med att få ner dessa självmordssiffror? Kan vi stötta mer i att patienten får ett bättre liv? Att ordna runtomkring patienten så att livet ska ha goda förutsättningar och kännas trivsamt. En sak som vi har erfarenhet av är att samordning mellan myndigheter och vård måste förbättras. Den är sällan god i också små fall, hur blir det då när en patient är självmordsbenägen. Tiden för att en myndighet ska reagera är idag extremt lång. Köerna har blivit långa, när fel görs så kan det ta år att korrigera misstag. Ofta skuldbeläggs individer och om myndigheten själv gör fel kan det till slut komma ett erkännande men sällan en ersättning för alla kostnader som individen drabbas av under tiden och som kan få ett bolag på fall och skulder att skjuta i höjden. Sådana fall kan också leda till nedstämdhet, depression och självmord. Myndigheter utsätter entreprenörer för många svåra situationer som kan få verksamheterna på fall. Hela familjen trygghet kan äventyras och lån som sträcker sig livet ut kan bli möjliga att betala igen. Bönder har varit hårt drabbade i Sverige. Bondgården kan ha ärvts i generationer och somliga beslut kan göra det omöjligt att fortsätta bedriva verksamheten på gården. Bönder har länge haft det svårt i Sverige och de som idag brukar är bönder i storskalig produktion då de i mindre produktion redan är nedstängda. Samer är också en grupp som haft det svårt under många år. Idag början man förstå det stora värdet av att ha kvar samelandet och denna kultur. Men näringen har haft det tufft ekonomiskt. I dessa kulturer kan det också finnas ensamhet. Mycket arbete kräver att man sköter verksamheten, administration och vårdar djuren och detta kan innebära att man har mindre tid år att vara social. Likaså med entreprenörer som tvingas arbeta många timmar och ständigt måste vara tillgängliga för sina verksamheter. Även nattarbetare är i en utsatt situation då måna av oss arbetar dagtid. Vid arbete andra tider på dygnet upplever kroppen mycket mörker som kan förorsaka nedstämdhet. Den sociala aktivitetslistan kan gå ner då många som arbetar natt kan känna trötthet. De tyngre arbetsförhållande kan sänka motivationen att träffa andra människor och till slut kan man uppleva nedstämdhet av att vara isolerad.

Det finns dock en bra sak i allt detta elände och det är dokumetring. Vi måste lära oss att läsa informationen och tolka den. 1182 personer är mycket men det är inte så mycket att vi inte kan ta reda på och hantera denna siffra. Vi kan med tillräckligt med vilja ta itu med problemet och sänka självmordsantalen. Genom bra vård och god samordning mellan myndigheter kan fler liv räddas. Du som medmänniska kan finnas där. Visa att du bryr dig. Visa personen att du är beredd att lyssna och våga ställa frågan hur mår du. Vet du inte hur du ska arbeta dig vidare. ta då kontakt med din kommun som kan ledsaga dig vidare. Ta problemet på allvar och våga lyssna. Din insats kan betyda stor skillnad. Varje dag väljer 4 personer att ta sitt eget liv. Låt oss tillsammans vara där och hjälpa dem att göra ett annat val. Och om du läser det här och känner dig nedstämd så ska du veta att jag bryr mig om dig och hur du mår <3.