Ta hand och vårda den du älskar- Nutrition

Vi ser en ökad problematik kring de växande vårdköerna. Patienter får kämpa mer och mer för att få rätt hjälp. Just nu vårdar jag 3 gången nära anhörig.

Jag vill understryka vikten av sund kost för den som insjuknat. Jag försöker i denna stund ge så mycket kärlek jag bara kan. En god frukost full med näring för den som är sängliggande kan göra mycket gott. Jag hjälper till toa och rörelse i hemmet, lagar god och stärkande frukost, lunch och middag för att personen ska få en god rehabilitering.