Mångfald ett modeord

Mångfald har blivit ett modeord. Det är på modet att skriva att vi vill ha mångfald. Och visst berikar det samhället. Och inte bara det utan också organisationer och grupper. Genusfördelning och mångfald berikar gruppen och förändrar perspektiv men man ska också vara uppmärksam och diskutera när mångfald är mångfald.

I fråga om kvinnoidealet är mångfaldsfrågan aktuell. Under många år har vi kunnat se rutorna fyllas av människor från många olika länder och kulturer men genomgående i rutan så slår ändå skönhet igenom. De är vackra, de är karismatiska och oftast långa. Men dessa drag måste också jämföras med populationen, befolkningen där man menar att mångfald ska infinna sig. Varför ska det då inte göra det i rutan? Var är de människor med  stora näsor, människor med kraftig, hårväxt, korta, tjocka, tunnhåriga.  TV precis som vi med bloggar är beroende av följare och därför har också skönhetsidéalen växt sig starka där men att påstå att man har mångfald genom att enbart ha in människor från andra kulturer är att göra hela mångfaldsprocessen väldigt enkel. Vi måste eftersträva en balans även där. Man kan inte representera allt. Själv står jag för den mörkare färgklicken. Då jag genom åren kommit att arbeta med mycket barn och ungdomar tycker jag att det är en viktig fråga att belysa när skönhet har en så stark påverkan i vårt samhälle och påverkar barn och ungdomar väldigt mycket i sina unga liv.

Acupuncture since 2003

Acupuncture

20150706_180550

Acupuncture has improved my skin condition since 2003.

I believe that true beauty comes from the inside. We need to take care of our selves also on the outside in order to have a healthy and beautiful look.

20150706_180844

Acupuncture has an extreme good function on improving my skin condition.

Since 2003 I started to take acupuncture. That changed my life, really. From inside and out I became so much more health. Every time I left the acupuncture I felt good and I improved my health condition. It has now gone many years and I am still using the needles to improve my health.