Mångfald ett modeord

Mångfald har blivit ett modeord. Det är på modet att skriva att vi vill ha mångfald. Och visst berikar det samhället. Och inte bara det utan också organisationer och grupper. Genusfördelning och mångfald berikar gruppen och förändrar perspektiv men man ska också vara uppmärksam och diskutera när mångfald är mångfald.

I fråga om kvinnoidealet är mångfaldsfrågan aktuell. Under många år har vi kunnat se rutorna fyllas av människor från många olika länder och kulturer men genomgående i rutan så slår ändå skönhet igenom. De är vackra, de är karismatiska och oftast långa. Men dessa drag måste också jämföras med populationen, befolkningen där man menar att mångfald ska infinna sig. Varför ska det då inte göra det i rutan? Var är de människor med  stora näsor, människor med kraftig, hårväxt, korta, tjocka, tunnhåriga.  TV precis som vi med bloggar är beroende av följare och därför har också skönhetsidéalen växt sig starka där men att påstå att man har mångfald genom att enbart ha in människor från andra kulturer är att göra hela mångfaldsprocessen väldigt enkel. Vi måste eftersträva en balans även där. Man kan inte representera allt. Själv står jag för den mörkare färgklicken. Då jag genom åren kommit att arbeta med mycket barn och ungdomar tycker jag att det är en viktig fråga att belysa när skönhet har en så stark påverkan i vårt samhälle och påverkar barn och ungdomar väldigt mycket i sina unga liv.

Mångfald, muskler och skönhet

Det jag har reagerat över länge och hela modevärlden pratat om under några decennier är skönhetsidealen.

Faktum är väl att kvinnobilden faktiskt har ändrats de senaste åren från förr. Det smala som tidigare var det enda sköna i vår Västvärld har ändå påverkats av sport och hälsa influenser de närmaste åren. Det jag nu ser är starka kvinnor och många av kvinnorna har själva växt sig långa så en extremt lång kvinna är kanske inte längre lika unikt som det var förr.

Det jag nu ser med glädje är att också muskler kan vara ett skönhetsideal. Och med muskler kommer också vikt. Kvinnor tillåts alltså nu väga mer än förr, kvinnor kan äta mer och bygga upp sig på samma sätt som män.  Ett sportigt och hälsosamt utseende är lika vackert och många i hemmen tordes känna igen sig mer med rundare kinder än sjukt smala insjukna. På så sätt slår sundhet och hälsa igenom modeidealen vilket är bra och sunt för branschen, och för människorna