Rehabkoordinator

Minska din stress och få mer balans i ditt inre

Stress är en faktor som ständigt ställer till problem i mitt liv. Den förorsakas och grundas oftast i att myndigheterna och de instanser där jag vårdats har haft ett trött och slappt arbetssätt. Nu under 2017-2018 har det varit ett väldigt utmanande år att få till allting och att samtidigt jobba på, svara på deras brev, förklara för dem muntligt och sedan också skriftligt. När deras beslut fortfarande förblir negativa så har det skapat en stor ekonomisk stress och det i sin tur har stressat mig mentalt.

Jag har känt nedstämdhet och uppgivenhet. Men nu har jag fått stöttning och hjälp. Jag är i början på en ny process som förhoppningsvis kan leda till att jag får mer förståelse från myndigheterna. De ska vara där med syfte att stötta människor inte tvärtom. Systemet bygger på att man demokratiskt har byggt upp myndigheterna för att hjälpa medborgaren inte tvärtom. Det är viktigt att myndigheterna inte kväver medborgaren utan verkar för ett bättre samhälle. Idag tycks det vara stor förvirring i ledarskapet och vilka mål man vill leda

Minska din stress med en Rehabkoordinator

Jag ska få en rehabkoordinator. Jag visste inte ens at det fanns och det borde jag haft för länge sedan. Jag tycker att det låter väldigt bra. Någon annan får ett jobb och jag får mer tid åt mitt jobb. Ett bra sätt att öka effektiviteten samtidigt som jag faktiskt får mer balans i mitt liv. Jag kommer att få mindre stress och mer tid att komma i form, mer lugn i mitt inre och jag kan känna mig mer fokuserad och koncentrera mig på vad jag egentligen ska arbeta med. Därför vill jag berätta om rehabkoordinatorerna så att fler blir uppmärksamma på att rehabkoordinering finns.

Mångfald, muskler och skönhet

Det jag har reagerat över länge och hela modevärlden pratat om under några decennier är skönhetsidealen.

Faktum är väl att kvinnobilden faktiskt har ändrats de senaste åren från förr. Det smala som tidigare var det enda sköna i vår Västvärld har ändå påverkats av sport och hälsa influenser de närmaste åren. Det jag nu ser är starka kvinnor och många av kvinnorna har själva växt sig långa så en extremt lång kvinna är kanske inte längre lika unikt som det var förr.

Det jag nu ser med glädje är att också muskler kan vara ett skönhetsideal. Och med muskler kommer också vikt. Kvinnor tillåts alltså nu väga mer än förr, kvinnor kan äta mer och bygga upp sig på samma sätt som män.  Ett sportigt och hälsosamt utseende är lika vackert och många i hemmen tordes känna igen sig mer med rundare kinder än sjukt smala insjukna. På så sätt slår sundhet och hälsa igenom modeidealen vilket är bra och sunt för branschen, och för människorna