Rätten till hälsa, rätten till upprättelse och mänskliga rättigheter

Det berörde mig illa att läsa i traditionell media hur unga kvinnor blivit utsatta för grovt våld.

  • Ingen man
  • kvinna
  • barn
  • djur

Ska behöva utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, förtal, påhopp. Det är en del av våra mänskliga rättigheter, lagstadgat ändå sker detta. Den som utsätter annan individ för våld, övergrepp, förtal, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa svarar inför internationell lag. Detta till trots sker våldsamheter mot andra individer.

Jag hade chansen att nu vid detta tillfälle då jag börjat mitt nya arbete att få skriva manus. Jag valde då att skriva om ämnet utsatta kvinnor. Det för att stärka denna grupp. jag anser att det är en fenomen som vårt samhälle ännu inte tillfullo har kommit till rätta med-men våld mot kvinnor. Det behövs göras mycket insatser på området och i nuläget är det otillräckligt. Bara det att lagen förbjuder våldet torde vara tillräckligt avskräckande men av någon anledning är det inte detta vilket man till en början bör finna ut. Varför lagen straff inte är tillräckligt avskräckande för en individ ska utsätta en annan för skada. Har vårt samhälle råd med dessa skador, vården går på knäna, rehabkostnaderna är enorma, det psykiska lidandet slutar inte. Så varför har samhället inte förmågan att få dessa individer att sluta när notan blir så hög? Tar man inte kostnaderna på allvar? Har vi inte lyckats att skapa en sammanförd utgiftssammanställning? Ser vi inte kostnaderna för att de ligger på olika poster. Självklart att det psykiska lidandet värst och kan inte mätas i ekonomiska mått men det sekundära smällarna som åsamkar ekonomi är tillräckliga för att samhället borde ta mäns våld mot kvinnor tillräckligt mer allvarligt och prioritera detta.